Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 19, 2018

** Legevitenskapen går bort fra å skille mellom to kjønn med tydelige grenser. Men det norske behandlingssystemet for transpersoner stritter imot. Den ikke-binære transkampen spisser seg til, forteller HANNE ØSTLI JAKOBSEN.