Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 17, 2018

 

** For å minnes forfatter JON MICHELET, har vi funnet frem et opptak hvor han med egne ord forteller om sin tid til sjøss. Nærmere bestemt perioden da han seilte på en asfalt-tanker mellom Karibia, USA, Europa, Afrika og New Zealand i 1963 og 64. Der viste det seg at de faktiske farene på havet var andre ting enn storm og pirater.

Går du inn på morgenbladet.no kan du finne Marius Liens portrett av Michelet fra 2016.