Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 13, 2018

 

** Er det bare Kungen som nå kan redde Nobel-prisen i litteratur? Svenska Akademien er i totalt oppløsning etter en intern krangel om voldtekt, trakassering og økonomisk mislighold. BJÖRN WIMAN, kultursjef i avisen som startet rabalderet – Dagens Nyheter – og Morgenbladets BERNHARD ELLEFSEN forsøker å forstå hvorfor det er to kvinner som nå må gå etter en #metoo-skandale.