Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 6, 2018

 

** MARIA BERG REINERTSEN diskuterer stål over en Dry Martini. «Hvor flaut det enn er å innrømme, Trump ser noe som handelsteorien lett mister», sier hun.