Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 30, 2018

 

** Hva sier egentlig bannskapet fra Big Brother i 2001 oss om det norske språket? PAAL UVAAG tar deg med bak de 414 384 ordene som ble ytret i realityseriens første sesong, og som er loggført i BIG BROTHER-KORPUSET.