Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 23, 2018

 

 

 

** Holder påskekrimmen på å ødelegge sakprosaen? Non-fiction-litteraturen må vokte seg vel for kriminallitteraturens fortellergrep, mener ULRIKA KNUTSON, som har vært med på å lage listene til MORGENBLADETS SKANDINAVISKE SAKPROSAKÅRING. Hør henne, BERNHARD ELLEFSEN, ARNHILD SKRE, FREDRIK STJERNFELT og ANE FARSETHÅS diskutere den virkelige virkelighetslitteraturen.