Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 2, 2018

** Forfatter ANGELA NAGLE sier at det nå er høyresiden som har den normbrytende og pønk-aktige ungdomskulturen. Hun er forfatter av boka 'Kill All Normies: Online Culture Wars From 4Chan And Tumblr To Trump And The Alt-Right', som handler om kulturslaget på internett.