Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 2, 2018

 

** Tyske studenter vil fjerne et dikt fra en vegg, mediene svarer med å trykke krav om dødsstraff. Har krenkebølgen kommet til Europas universiteter? Med HANNE ØSTLI JAKOBSEN.

** Og: Hvorfor se på gamle malerier, når man kan se på Terminator, spør konseptkunstner SIMON STÅLENHAG. 

--

HUSK!: 10. februar klokken 13 kan du få med deg Morgenbladets podkast, live, under Podfest på Vulkan Arena i Oslo.