Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 19, 2018

** Hvordan kan Facbook både være det største demokratiske eksperimentet noen sinne, og den farligste trusselen mot demokratiet, samtidig? LENA LINDGREN prøver å bli klok på Trumps-pressestrategi og hva pressen skal gjøre nå som Facebook har forlatt den. 

** Og Morgenbladets spåkule har alt begynt å gi svar, forteller Sigve Indregard.