Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2017

** DAG SOLSTAD forteller om sin tid som hoffreporter for Akers Mek. Konsernet har nå stoppet boken de selv har betalt Henrik Langeland for å skrive for dem. Da Solstad gjorde samme jobb i 1990, fikk han helt frie tøyler, men skrev likevel et «veldig vennlig» portrett av bedriften.

** Og Morgenbladet er årets europeiske ukeavis! Fotosjef CHRISTINA ULRIKSEN feirer. Juryen fremhever tegningene til illustratør MARVIN HALLERAKER. Han avslører hvordan han klekker ut ideer.