Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 10, 2017

** Internetts frustrerte og sinte gutter har fått en trøstende farsfigur, sier MARTIN GEDDE-DAHL. Han har fulgt en psykologiprofessors reise inn i alt-right-bevegelsens verden.  

** Og: Kjepphesten reiser til Danmark! Nå har også fremoverlente dansker fått øynene opp for huslingvist PAAL UVAAGs språklig hjertebarn.