Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 6, 2017

** KARL OVE KNAUSGÅRD og MAGGIE NELSON om True Crime, jeg-ets oppstandelse og oppdiktede sitater. 

Samtalen er et samarbeid mellom Munch-museet, kulturfestivalen The Big O og Morgenbladet, og ble ledet av kulturredaktør Ane Farsethås.