Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 29, 2017

** Hvordan klarte en afghansk tolk å avsløre at en Taliban-spion hadde infiltrert det norske forsvaret i Afghanistan? SIMEN SÆTRE forteller om sin nye bok, Tolken. Les også Sætres essay om å intervjue en forræder.

** Og Morgenbladets podcast har fått en søster! Denne uken er det det premiere på arkivposcasten Da!, med KARI SLAATSVEEN og HÅKON GUNDERSEN.