Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 1, 2017

** ELIN ØRJASÆTER trakk seg fra Kringkastingsrådet i harnisk sist uke. Nå lar hun seg for første gang intervju om hvorfor. **Og ABID RAJA reiser tilbake til sin barndoms Sandaker senter for å møte, RANVEIG GJERDE, bibliotekaren som reddet ham. Men husker de hverandre etter 25 år?