Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 28, 2017

** Reproduksjonsteknologien omkalfatre familien. Så hvordan kommer fremtidens kjernefamilie til å se ut? THEA STORØY ELNAN og den vordende far via surrugat, KJARTAN HAUGEN, spår fremtiden. ** Og hvorfor begynte et land midt i Europa å gå bort fra demokratiet? STEN INGE JØRGENSEN mener EU bør spille 'good cop' for å redde Polen.