Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 23, 2017

** Google, Amazon og Facebook virker annerledes fra alt som har kommet før. Men IT-gigantene følger i de gamle monopolkapitalistenes fotspor, mener SIGVE INDREGARD. ** Og hvordan havnet en hest inne i Morgenbladets redaksjonslokale i femteetasje? Vår hushistoriker ERIK RUDENG kan forklare både det og hvorfor Morgenbladet alltid står opp fra de døde. -- ANNONSØR er filmen FRA BALKONGEN https://www.youtube.com/watch?v=8ACRD-7o0Ek